dinsdag 22 februari 2011

 UNITED ADOPTEES INTERNATIONAL


Geadopteerd zijn gaat een leven lang mee. De effecten ervan werken vaak transgenerationeel door en verdient daarom serieuze aandacht.
Het proces van Geadopteerd zijn kent cycli van stadia en ontwikkelingsvraagstukken voor geadopteerden waarvoor zij niet per definitie voor zijn toegerust. Daarom is het in de praktijk een noodzaak gebleken om op een eerlijker manier geadopteerden te benaderen en te ondersteunen. 
Ook al zijn vele zo op het eerste gezicht geslaagde burgers van de maatschappij, het is en blijft echter vaak een onderschatte groep met een uiterst ingewikkelde taak zich telkens weer meester te maken van een onnatuurlijke omgeving. 
De UAI zet zich in om de belangen van een grote groep geadopteerden te vertegenwoordigen in het maatschappelijk debat maar ook in politieke  juridische en wetenschappelijk zin. Omdat door de grote druk van (aspirant) adoptieouders aan de vele belangen van tegemoet wordt gekomen, waardoor de belangen en (rechts)bescherming van ouders en geadopteerden vaak in de vergetelheid raakt, zijn de rechten afgelopen eeuwen slechts voor de eerste groep erop vooruit gegaan. Vaak ten koste dus van de meest kwetsbaarste individuen in de samenleving. 

De UAI komt voor hun mensenrechten op en vraagt daarbij uw hulp. Steun ons werk door een donatie op: Rabobank 11.86.54.527 t.n.v. United Adoptees International te Geldermalsen

Geen opmerkingen: