2012

Afsluiting 2012

De UAI sluit dit jaar haar 6e werkjaar af. Na zes intensieve jaren van adoptiewerk met als uitgangspunten: bewustwording, ontwikkeling en verandering (BOV), zal de UAI ook in 2013 wederom deze tri partite in beginsel als leidraad nemen.

Onderwerpen 2012

Ook in 2012 zal met name aandacht worden besteed aan de belangen van geadopteerden op het gebied van welzijn, rechtspositie en maatschappijke participatie. Ook zal 2013 opnieuw in het teken staan van informatie, educatie en voorlichting.

De UAI zal opnieuw aandacht besteden aan onderwerpen als; Racisme en discriminatie, ethische vraagstukken rondom adoptie en onafhankelijke hulp en zorg voor volwassen geadopteerden en interpersoonlijke welzijnsvraagstukken van geadopteerden. In verband met het laatste zal de UAI opnieuw de Gesprek & Ontmoetingsgroepen organiseren (G&O 6). Voor de vijfde keer organiseert de UAI wederom de tweedaagse adoptieopstellingen.

Beleid

De UAI zal zich verder blijven inzetten voor een evenredige participatie en vertegenwoordiging van geadopteerden op maatschappelijk, politiek en wetenschappelijk niveau waar met name visie, beleid en onderzoek wordt vorm gegeven door veelal partijen die eigen (directe) belangen hebben bij adoptie of het beleid ervan. Zo zullen ook dit jaar weer beleidsnotities en aanbevelingen worden geschreven over diverse onderwerpen die het adoptieveld aangaan.

Activiteiten

Buiten de eigen Zorg activiteiten zal de UAI opnieuw de adoptiestudiedagen organiseren. Meer informatie hierover volgt nog. Tevens zal er een buddytrainingen worden gegeven voor geadopteerden die andere geadopteerden willen 'opvangen' als gesprekspartner en als 'buddy' willen optreden.

Tot Slot

De UAI kan niet bestaan zonder input van geadopteerden, (afstands)ouders en adoptie-ouders en andere belanghebbenden. Iedereen die zich op de een of andere manier betrokken voelt bij adoptie is van harte uitgenodigd om zich te laten horen/zien over datgene wat hen allen aan het hart gaat.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de UAI