CONTACT

Postbus 89
2501 CB DEN HAAG

+31-(0)6 - 414 99 771

Een ieder die algemeen geïnteresseerd is in adoptie en/of met mensen van de UAI een gesprek aan wil gaan en/of wil langskomen op één van de activiteiten van de UAI om zich nader te orienteren over de vele facetten van adoptie, is van harte welkom. Mail hiervoor met Joan Hansink op uai.jhansink@gmail.com !

Voor geadopteerden die de behoefte hebben, of ervaren dat ze op zoek zijn naar een plaats en een omgeving, om met andere geadopteerden en belanghebbenden van gedachten te wisselen over (hun) adoptie, of actief willen zijn op humanitair beleidsgebied aangaande adoptie, adoptiezorg of diverse projecten willen managen, zijn van harte welkom zich aan te sluiten bij de UAI.

Mat vriendelijke groet,

Joan Hansink
Voorzitter UAI NL