DE ADOPTIEDRIEHOEK

De UAI en de Geadopteerden

De UAI streeft naar een evenredige deelname en een volwaardig partnerschap in het (inter)nationale adoptiedebat. De UAI streeft tevens naar evenredige vertegenwoordiging van geadopteerden als gesprekspartner voor overheden, instanties en beleidsvoerende adoptieorganisaties. Daarmee wilt zij opkomen voor de rechten van geadopteerden. Zij wordt in haar werk onder andere bijgestaan door diverse prominente geadopteerden en organisaties voor geadopteerden wereldwijd.

De UAI organiseert voor geadopteerden onder andere, gesprek & ontmoetingsgroepen, adoptie-opstellingsweekenden, thema & studiedagen en informatie uitwisselingsmomenten over diverse onderwerpen.

Daarnaast kunnen actieve donateurs (geadopteerden) gebruik maken van het adoptie-expertise centrum van de UAI waar informatie over diverse onderwerpen op te vragen valt. Tevens begeleiden mensen van de UAI geadopteerden bij dossierkwesties, rootsvragen en persoonlijke problemen betreffende adoptie.

De UAI en de Ouders

De UAI staat regelmatig in contact en steunt wereldwijd initiatieven om bewustzijn te creeeren over andere vormen van zorg voor ouders en opvang van kinderen buiten hun directe familiekring. De UAI staat in contact met zogeheten 'afstandsouders' in Nederland, Duitsland, België, Canada en Zuid Korea. Uitbreiding van dergelijke contacten worden altijd onderzocht. Zo steunen we ook het initiatief van Dr. Boas zijn werk voor het Korean Unwed Mothers Support Network for Korean Woman Development Institute. Daarnaast zijn we zeer trots op het werk van onze voorzitter van de UAI Raad van Advies, Nimal S. van Oort die met anderen Stichting Nona heeft opgericht om de ongehuwde moeders in Sri Lanka te steunen.

De UAI en de Adoptieouders

In de adoptiedriehoek mag natuurlijk het contact met adoptieouders niet ontbreken. Daarom streeft de UAI zoveel mogelijk om contact te maken en te onderhouden met, (aspirant) adoptieouders, en adoptieouder organisaties. Zo is de UAI biivoorbeeld commissielid van de Dag voor de Nationale Adoptiedialoog (DNA) waar ook adoptieouders in vertegenwoordigd zijn. De DNA dag is een activiteit waar deelnemers uit het (professionele) adoptieveld meerdere keren per jaar bijelkaar komen om over recente ontwikkelingen in het adoptieveld te praten.