MANAGEMENT

Management

De stichting wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het DB en AB vormen het management van de UAI. Zij wordt verder bijgestaan door een Raad van Advies (RvA) en juridisch door een onafhankelijke sectie Legal Aid.


Het Stichtingsbestuur bestaat uit;
- Joan Hansink
- Willemien Zondag 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Hilbrand Westra (President) Foreign Affairs - Zuid Oost Azie / Europa / VS/ Latijns Amerika


Anand Kaper (Secretary General) Internal Affairs - Midden Azie


Nicolas Gelders(Managing director) International Development & Zuid Korea


Deze worden ondersteund door

Asha Dijkstra (India & Onderzoek & Ontwikkeling)


- Lideke Detmers (Nederland & Binnenlandse Adopties)Leden

De stichting kent officieel geen leden maar donateurs die de doelstelling van de UAI ondersteunen. Donateurs genieten de mogelijkheid om gebruik te maken van de Services van de UAI.


De UAI ziet donateurs als een zeer belangrijke en waardevolle toevoeging van de organisatie en worden beschouwd en behandeld als zijnde 'leden' van de organisatie.
Op dit moment komen de 'leden' uit de volgende landen. Zuid Korea, India, Burundi, Nederland, Colombia, Haïti, Dominicaanse Republiek en Sri Lanka.

UAI Wereldwijd Netwerk


De UAI houdt dagelijks contact met meer dan honderd contactpersonen uit meer dan dertig landen en beschikt over een omvangrijk netwerk bestaande uit geadopteerden, ouders, adoptieouders, wetenschappers en dergelijke.
Vaste correspondenten, liaisons, ambassadeurs ed. zijn op dit moment verdeeld over Australië Azië, Europa en de Verenigde Staten.

Rechtspersoon


United Adoptees International is een Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34.29.94.25Management

Mediation en begeleiding bij conflicten met en bij adoptie gerelateerde organisaties;Vergunninghouders, overheidsinstanties en aanverwante organisaties. 

Klachten afhandeling voor geadopteerden met betrekking tot adoptie gerelateerde vraagstukken die het persoonlijk leven van de geadopteerde raken omtrent huwelijk, identiteit en dergelijke

Birth Family Search (BFS)/Search Trace & Tracking (STT)

Begeleiding en Correspondentie met adoptie-organisaties, overheden en institutionele instellingen

Informatie verstrekking over mogelijkheden en problemen in het proces rondom het zoeken naar je herkomst gegegevens

Studie & Themadagen

Studiedagen om achtergronden van adoptie en inzicht in 
adoptieprocessen in landen van herkomst te ontvangen

Presentaties over de resulaten van (nieuw) uitgekomen onderzoeken

Leden Dagen

Maandelijkse (regionale) bijeenkomsten en tussentijdse adoptie borrels en informele bijeenkomsten

Exposities voor expressie en kunst (in ontwikkeling) als uitingsvorm over adoptie en door geadopteerden

Nationale Debat - en Dialoog dagen over thema's met betrekking tot adoptie

 
Adoptie Zorg

Gebruik van (professionele) ondersteuning bij persoonlijke problemen en vragen omtrent adoptie en identiteit of wanneer je behoefte hebt aan een luisterend oor of tijdelijke persoonlijk contact door middel van het UAI 'buddy' netwerk

Gesprek - en ontmoetingsgroepen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, zowel in groepsvorm als individueel

Dagelijks email en chat contact voor uitwisselen van vragen en of ideeen met (bestuurs - en commissie )leden van de UAI

Tweejaarlijkse Adoptie Opstellingsdagen in het voor - en najaar en drie tot vier maal per jaar workshop themadagen voor geadopteerden.